کلاینت چیست

کلاینت چیست؟ در مورد سرورها به تفصیل بحث شد. ولی کلاینت چیست و به چه چیزی اطلاق می شود؟ کلاینت که ترجمه آن به فارسی مشتری می شود به کامپیوتری گفته می شود که در معماری کلاینت سروری فقط نقش سرویس گیرنده و استفاده کننده از خدمات را بر عهده دارد. عموما کلاینت، به کامپیوتری[…]