زاجرات|گروه مهندسی زاجرات|زاجرات ایران

گروه مهندسی زاجرات در سال ۱۳۹۶ فعالیت رسمی خود را تحت این عنوان آغاز نمود.زاجرات با فعالیت در فضای مجازی بیگانه نبوده است.زاجرات پیش از این تحت عنوان گروه ihardware و گروه echand فعالیت گسترده در این فضا را تجربه کرده است.زاجرات با الگو قرار دادن شرکت های بزرگ، همواره تلاش خواهد کرد که بهترین خدمات را همراه با بروزرترین تکنولوژی ارائه نماید.

گام های محکمی در جهت امنیت شبکه های مجازی و حفط محرمانگی داده ها بر داشته ایم .بر طبق سیاستهای شرکت، احترام به حقوق افراد مهم ترین اولویت ما خواهد بود.در این فضا تلاش خواهیم کرد که جدید ترین تکنولوژی های جهان را در اختیار مردم بزرگ ایران اسلامی قرار دهیم.

با توجه به سیاستهای کلی نظام و حمایت همه جانبه رهبر عزیزمان باور داریم رشد سریع و همه جانبه در این فضا  رقم خواهد خورد.بی شک در تمام مراحل فعالیتمان با ایمانی راسخ و با حمایت شما خانواده بزرگ ایران اسلامی به سوی قله های موفقیت گام برداشته و تضمین می دهیم در تمام مراحل اعتماد و منافع شما برایمان با ارزش ترین هدف باشد.